Zajímáte se o mě nebo o mé služby? Tak tady máte více informací →

Seminární práce – Šikanování jako psychologický problém

Vzhledem k ukončení studia na střední škole jsem se rozhodl roztřídit gigabajty dokumentů a stohy papírů na žádoucí a nežádoucí. Mezi těmi žádoucími se objevilo několik zajímavých seminárních prací, z nichž jedna by mohla posloužit i někomu dalšímu. Rozhodl jsem se ji tedy publikovat a nabídnout volně k nahlédnutí všem čtenářům.

Téma seminární práce jsem si vybral na základě zvýšeného zájmu o problematiku šikany a jejích projevů vycházející z roční praxe mé osoby v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy. V tomto zařízení je poměrná část chlapců umístěna z důvodu šikanování spolužáků na základních školách. Cílem práce je porovnání výskytu a formy šikany na základních školách v kontextu s dětmi s nařízenou institucionální výchovou.

Práci lze považovat za zdroj odborných a relevantních údajů a dat vhodný pro další zpracování. V případě užití uveďte prosím přesný zdroj a autora.

Stáhnout seminární práci → (formát .pdf)